fabulat

a műszót C. W. von Sydow alkotta 1934-ben, a lat. fabulare szóból. Első megfogalmazásában rövid, egyepizódos költői elbeszélést jelentett, epikus hiedelemmondákat, eredetmondákat, de trufákat, rövid állatmeséket is. Később a szó értelme szűkült, s a → memorat és fabulat szóval a mondaképződés két szakaszát jelölték; memoratnak azt a fokot nevezték, amikor a rendkívüli esemény, melyet valaki átélt, első személyben elmesélt, egyéni élmény még, s nem kapott pregnáns, költői formát, ezzel szemben a fabulat a már költőileg megformált, a folklorizálódott → monda alakot jelöli. – Irod. Sydow, C. W., von: Selected Papers on Folklore (Copenhagen, 1948); Röhrich, Lutz: Sage (Stuttgart, 1966); Vergleichende Sagenforschung (Darmstadt, 1969).