Gráfik Imre (Balatonalmádi, 1944–)

etnográfus, muzeológus, a Néprajzi Múz. munkatársa (1970–). Egyetemi tanulmányait a debreceni KLTE és az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte. 1975-ben Bp.-en tett bölcsészdoktori vizsgát. Szűkebb szakterülete a szállítás és közlekedés, település és építkezés, valamint az etno-szemiotika. Tanulmányai hazai folyóiratokban jelennek meg. – F. m. Szállítás és közlekedés a Szentendrei szigeten (Népr. Közl., 1971).