Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1887–Berlin, 1926)

irodalomtörténész. A Berlini Magyar Tudományos Intézet, a Collegium Hungaricum első ig.-ja. Az Ungarische Bibliothek c. kiadvány és az Ungarische Jahrbücher c., néprajzi tanulmányokat is közlő folyóirat elindítója. Összehasonlító irodalomtörténeti vizsgálatokkal foglalkozott. Magyar népballadák c. (Bp., 1927), német nyelven is megjelent tanulmánya a magyar balladakutatás jelentős állomása. – Irod. C. H. Becker–Szekfű Gyula: G. R. művelődésünk történetében (Minerva, 1927).

Gragger Róbert

Gragger Róbert

Gragger Róbert egyik munkájának címlapja

Gragger Róbert egyik munkájának címlapja