Greguss Ágost (Eperjes, 1825–Bp., 1882)

író, esztéta, kritikus, az MTA tagja. Bölcsészetet, majd Bécsben orvostudományt tanult. Részt vett a szabadságharcban. Világos után bujdosott, de elfogták, és börtönbüntetést szenvedett. 1870-től haláláig a pesti egy. esztétika tanára. Sokoldalú munkásságával kiemelkedő szerepe volt kora irodalmában. A magyar esztétikai tudományok első jelentős rendszerezője. Magyar népdalokat fordított németre és külföldi népdalokat magyarra. Nagy hatású balladaelméletét a népköltészet, a skót balladák és Arany János balladái alapján alkotta. – F. m. Ungarische Volkslieder (Leipzig, 1846); A szépészet alapvonalai (Pest, 1849); A balladáról (Pest, 1865); Népek lantja (Külföldi népdalok, Pest, 1866). – Irod. Bánóczi József: Emlékbeszéd G. Á. felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1889); Palmer Károly: Visszaemlékezések G. Á.-ra (Nyugat, 1926).

Greguss Ágost

Greguss Ágost

Greguss Ágost egyik munkájának címoldala

Greguss Ágost egyik munkájának címoldala