gubacsapó

a → guba anyagát és magát a ruhadarabot is készítő mesterember. A szokványos → gyapjúmunkát végzi, csak éppen → gyapjúszövés közben minden harmadik-negyedik keresztfonal után egy sor válogatott gyapjúfürtöt rak be kézzel a szövetbe, amit újabb keresztfonalakkal rögzít benne. Ettől lesz a gubavászon külső oldala prémes, szőrös megjelenésű. A munkája az anyag elkészítésén és festésén kívül a ruhadarab szabása, gallérozása, majd letakarítása, végül vásáron való eladása is. Gubacsapók az Alföldön, főleg a Tiszántúl É-i felében és a Felföld K-i részén dolgoztak nagyobb számban. Neves központjaik voltak: Debrecen, Nagyvárad, Nagykároly, Miskolc, Ungvár. A gubacsapók a szűrcsapó mesterségből specializálódás útján váltak ki: nevükben a csapó a gyapjú fellazítására használt húros, íjas csapóeszközre utal, amelyet később a kézi kártoló (→ gyapjútépés) váltott fel. A debreceni csapók 1529-es céhpecsétjén az íjas csapófa, a 18–19. sz.-i céhpecséteken viszont már a körömpő (kártoló) jelképezi a mesterséget. Az 1801. évi debreceni tanácsi jelentés szerint „a Szür Csapók ... Maradékainak tanyák a mostani Guba Csapók magokat, minthogy ... a Szür Csapók lettek Guba Csapókká”, és a gubacsapók céhe a szűrcsapó céhből alakult ki (Debrecenben pl. a 17. sz. végén). – Irod. Luby Margit: A guba készítésmódja és a gubásmesterség (Népr. Ért., 1927); N. Bartha Károly: A debreceni gubacsapó céh (Debrecen, 1939).

Debreceni gubacsapó céh sárgaréz behívó táblája. Debrecen, Déri Múzeum

Debreceni gubacsapó céh sárgaréz behívó táblája. Debrecen, Déri Múzeum

Gubacsapó szövőszék. Debrecen, Déri Múzeum

Gubacsapó szövőszék. Debrecen, Déri Múzeum

Gubások a miskolci vásáron gubát árulnak

Gubások a miskolci vásáron gubát árulnak