Gulyás József (Debrecen, 1885–Sárospatak, 1954)

tanár, irodalomtörténész, könyvtáros. Bp.-en Eötvös-kollégistaként magyar-latin szakon végezte egy.-i tanulmányait. Tanári működését 1909-ben Szatmárnémetiben kezdte, 1910-ben Sárospatakra helyezték, ahol később a kollégium könyvtárosaként működött. 1927-től a debreceni egy. magántanára volt. Az általa feldolgozott irodalomtörténeti témákban a népköltészeti, folklorisztikai vonatkozásokra mindig figyelmet fordított. Mint a sárospataki kollégium könyv- és kézirattárának vezetője fontos szerepet vállalt az ott őrzött értékes népköltészeti anyag közkinccsé tételében. – F. m. Az Árgirus-mese feldolgozásai (Sárospatak, 1910); Árgirus és Tündér Ilona (Sárospatak, 1912); A kuruc balladák hitelessége (Simoni János–Harsányi István társszerzőkkel, Sárospatak, 1914); A sárospataki kéziratos népmese gyűjtemény (Sárospatak, 1917); Sárospatak és vidéke (Kántor Mihállyal, Bp., 1933). – Irod. Juhász Géza: G. J. (Irodalomtörténet, 1954. 3. sz.).

Gulyás József egyik munkájának fedőlapja

Gulyás József egyik munkájának fedőlapja