gunaras lánya

tréfás ballada. Az egész magyar nyelvterületen elterjedt. Első feljegyzése a 18. sz.-i sárospataki → kéziratos énekeskönyvben maradt fenn. Változataiban jelentősek a formai eltérések, de ez témabeli differenciálódást nem jelent. A ballada szerint a bíró fia agyonhajtotta a gunárt, amelyet a lány őrzött, ezért a lány olyan magas váltságdíjat követel a bírótól, hogy az inkább a fiát adja. A lány ezzel elérte célját. A ballada témája jelképes kifejezése a párválasztásnak. Hasonló jelképrendszert → párosítókban találunk. A gunaras lánya balladát a környező népek (szlovák, szerb) is ismerik, távolabbi Ny-európai összefüggései a szerelmi dalköltészet középkori motívumrendszerével magyarázhatók. – Irod. Csanádi Imre–Vargyas Lajos: Röpülj páva, röpülj (Bp., 1954).