gyérháló

a → keresőhalászat folyóvízi, fenéken járó szerszáma, melyet két csónak között kötelekkel vontatnak. Öblös, zsákszerű háló, száját kötélből való keret alkotja (ín), inán két ágyúgolyó vagy kő van, farkán kő súlyozással. Egyetlen szűkszavú leírásunk van a gyérhálóról: Herman Ottó közölte Szegedről (feltételesen ide vonható a bajai göreháló, melynek csak elnevezését közli). Az újabb gyűjtések már Szegeden sem találták meg. A hiányos leírás az Európában széles körben ismert zsákszerű hálókkal való összehasonlítást megnehezíti. Jankó János a német eredetet valószínűsítette. Az újabb kutatás a román Duna oria nevű hálóját állította párhuzamba a magyar gyérhálóval. – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I–II., Bp., 1887–88); Jankó János: A magyar halászat eredete (Bp.–Leipzig, 1900); Solymos Ede: Dunai halászat (Bp., 1965).