gyökös örökösödés

azonos a törvényes, tehát a törvény szerinti örökösödés fogalmával. A kifejezés Georch Illés 1804-ben megjelent Honnyi törvény c. munkája alapján terjedt el, aki a lat. jus szó megmagyarosítására több esetben használta a gyök szót. – Irod. Kovács Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása (Bp., 1964).