Györffy György (Szucság, 1917–)

történész, tudományos főmunkatárs, a történelemtudományok doktora (1969). Egy.-i tanulmányai végeztével bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1940). A bp.-i Egyetemi Könyvtár gyakornoka (1940–42), a Teleki Pál Tudományos Intézet tanára (1943–44), a Néptudományi Intézet ig.-ja (1945–49), a Történettudomány Intézet munkatársa (1949–). Magyar őstörténettel, középkori történeti földrajzzal, a 9–14. sz.-i magyar és K-európai történettel, foglalkozik. Cikkei szakfolyóiratokban jelennek meg. – F. m. Besenyők és magyarok (Bp., 1940); Krónikáink és a magyar őstörténet (Bp., 1948); Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vármegyéig. A törzstől az országig. – Kurszán és Kurszán vára (Bp., 1959); Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (I., Bp., 1963–66); István király és műve (Bp., 1977).