György Lajos (Marosvásárhely, 1890–Kolozsvár, 1950)

tanár, irodalomtörténész, folklórkutató, az MTA r. tagja. Tanulmányait a kolozsvári egy.-en végezte. Mezőkövesden, Kolozsvárt gimn.-i tanár. 1924-től a Pásztortűz, 1926-tól az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1930-tól az Erdélyi Múzeum szerk.-je, 1928-tól a kolozsvári Báthory-Apor Intézet ig.-ja. 1931-től Bp.-en egy.-i magántanár, 1940–47 között Kolozsvárt ny. r. tanár. Összehasonlító tárgytörténeti kutatásai kiemelkedőek. 16–19. sz.-i históriás, regényes, anekdotikus műfajaink nemzetközi kapcsolatai, eredete, vándorlása, hazai pályafutása kérdéskörében könyvtárnyi tanulmánya jelent meg, mindezek a folklór és irodalom határkérdéseiről is széles körű tájékoztatást biztosítanak. A magyarság néprajza számára elkészítette az anekdotáról szóló fejezetet. Mint Erdély bibliográfusa is kiváló munkát végzett. – F. m. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1919–23 (Kolozsvár, 1925); Két dialógus régi magyar irodalmunkban (Kolozsvár, 1928); A Genovéva-legenda és népkönyve története (Bp., 1929); A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai (Bp., 1934); Világjáró anekdoták (Bp., 1938).