Györgyi Erzsébet, Földes Lászlóné (Bp., 1936–)

néprajzkutató, muzeológus. A bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán szerzett néprajzi-muzeológusi oklevelet (1959). Ugyanitt bölcsészdoktori vizsgát tett (1974). A Néprajzi Múz.-ban működik (1958–). Népszokásokkal és díszítőművészettel foglalkozik. Tanulmányai szakfolyóiratokban jelennek meg.