Gyulai Pál (Kolozsvár, 1826–Bp., 1909)

irodalomtörténész, egy.-i tanár, az MTA tagja, 1848 tavaszán a forradalmi márciusi ifjúság egyik szóvivője. Már ifjú korában Kolozsvárt népköltési gyűjtést szervezett. 1860-ban a Kisfaludy Társaság tagja lett. Ő indítványozta, hogy indítsák meg a → Magyar Népköltési Gyűjteményt. A Társaság 1861-ben elfogadta kezdeményezését, s őt bízta meg a szerkesztéssel (I–III.,1872–82). Hírlapokban több ízben felhívást tett közzé a népköltészet gyűjtésére. 1870-től az MTA osztálytitkára, 1879-től a Kisfaludy Társaság elnöke. Bár munkássága mindenekelőtt irodalomtudományi tárgyú volt, jelentős irodalmi és tudományos tisztségek betöltőjeként állandóan figyelte és értékes támogatásban részesítette a magyar népköltészeti gyűjtéseket. A bp.-i egy.-en népköltészeti előadásokat tartott.

Gyulai Pál

Gyulai Pál