Gyurikovits György (Ivanoc, 1780–Bazin, 1848)

történeti, jogi és földrajzi író, a mo.-i néprajztudomány egyik előfutára. A nagykőrösi ref. gimnáziumban, valamint a pozsonyi ev. líceumban és jogakadémián tanult. Jogi és gazdatiszti pályára lépett. 1825–1839 között a reform-ogy.-eken Pozsony város követe volt. Magyar nyelvű ország- és helyismereti munkái nagyobb részben a Tudományos Gyűjteményben láttak napvilágot. Számos tanulmányt tett közzé németül és latinul is. Korának egyik legkiválóbb könyv- és kéziratgyűjtője volt. Tudományos érdemeiért 1832-ben az MTA l. tagjává választotta. – F. m. De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae (Pest, 1844).

Gyurikovits György

Gyurikovits György