Haáz Ferenc Rezső (Szepesbéla, 1883–Székelyudvarhely, 1958)

etnográfus, tanár. Képzőművészeti főiskolát végzett Bp.-en. 1906-tól a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban tanított. Diákjaiból szervezett csoportokkal néprajzi gyűjtést végzett Udvarhelyszékben. Az összegyűjtött tárgyi anyagból több alkalommal rendezett kiállítást és kialakította a székelyudvarhelyi múz. néprajzi gyűjteményét. Szakfolyóiratokban és lapokban megjelent cikkei elsősorban a népművészettel és a népi kisiparral foglalkoznak. – Irod. Ferenczi Géza: H. F. R., 1883–1958 (Ethn., 1958).