hajaboka, hajabokázó, hajabuka

a zselicségi (Somogy m.) böjti párválasztó jellegű leánykörtánc ismeretlen eredetű elnevezése. Valamely gyermekjátékszerű kísérő dallam elhomályosult, torzult kezdőszavaiból, szövegrészletéből névátvitel útján keletkezhetett. (→ még: karikázó) – Irod. Morvay Péter–Pesovár Ernő: Somogyi táncok (Bp., 1954)