halászat hiedelmei

Mint a paraszti életben fontos szerepet játszó, de többé-kevésbé bizonytalan kimenetelű munkát hiedelem jellegű → előírások és tilalmak (→ tilalom) is kísérték, amelyek a szerencsés halfogást voltak hivatva biztosítani. Ezek közül néhány magára a hálóra vonatkozik. Pl. általános hit volt, hogy a hálót holdtöltekor kell kötni, hogy jobban megteljék majd hallal. Néhol azt tartották, hogy a kötést → Luca napjától → karácsonyig kell elvégezni; továbbá a hálóba szerencsét hozó → mágikus tárgyakat kell bekötni (pl. pénzdarab, karácsonyi mákostészta, szentelt étel darabja, → Szent György napja előtt fogott pillangó vagy ugyanekkor fogott → kígyó ezüstpénzzel levágott feje stb.). Magával a halászattal kapcsolatban általános hit volt, hogy munkába induláskor marokba vagy a hálóba kell köpni. Első hal kifogásakor sok helyütt ezt mondták: „Apád-anyád ide jöjjön!” Egyéb, helyi jelentőségű adatok nagy számban ismertek (pl. nem jó déli tizenkét órakor tanyát vetni, a vízen nem jó káromkodni stb.). Szórványosan fellelhető – régen általánosabb lehetett – a halászat sikerének megronthatóságába vetett hit (pl. egyik halász a másik munkáját → szemveréssel eredménytelenné teheti). (→ még: halászmondák)