farkaskert

két koncentrikus kör formájában épített sövény- vagy deszkakerítés, amelynek fala kb. másfél-két méter magas, és rendszerint tetővel van ellátva. A belső zárt kerítésbe helyezik az élő tyúkot, bárányt, malacot stb. A külső kerítés ajtóval ellátott. A külső és belső kerítés közötti szűk folyosóban a zsákmányra éhes farkas, róka körbe kúszik és meglöki a külső kerítés befelé nyíló ajtaját. Az ajtó becsukódik s a ragadozó vad fogva marad. A kerítés köze gyakran előreálló tüskékkel van ellátva, amelyek a farkaskertbe került állat hátrálását lehetetlenné teszik. A hazai nagyobb uradalmak erdeiben a század elején még készítettek ilyen farkaskerteket. Népi használata a székelyektől, a kalotaszegiektől ismert. A háromszéki határnevek között 1779-ben előfordul a Farkaskert elnevezés, ami nyilvánvalóan ottani régi készítésére utal. Leírta használatát Pák Dienes is (1829). A farkaskert ismeretes a románoknál, a balkáni törököknél és szlávoknál, a lengyeleknél, oroszoknál, letteknél, észteknél, finneknél, németeknél stb. A 17. sz.-i norvég és svéd törvények előírták, hogy minden állat- és erdőtulajdonosnak farkaskerthez hasonló csapdát kell építenie, amely alól csak az egyházi emberek és a zsellérasszonyok kivételek. A farkaskert valószínűleg az oroszok révén jutott el a burját–mongolokhoz, tunguzokhoz, jakutokhoz, kazakokhoz. A farkaskertet részletesen leírja Gaston III. Phoebus francia vadászkönyve (1381). Széles körű elterjedése a Balkánon a népi vadfogó technikában magas korát bizonyítja, de ugyanakkor a finnek csak a 19. sz. eleje óta ismerik. Elterjedéséhez, népi használatához valószínűleg hozzájárultak a vadászkönyvek is. – Irod. Moszynski, K.: Kultúra ludowa slowian (I., Kraków, 1929); Lagercrantz, S.: Fallgropar hos clen svenska allmogen (Ymer, 1933); Sirelius, U. T.: Die Volkskultur Finnlands (I., Jagd und Fischerei in Finnland, Berlin–Leipzig, 1934); Gunda Béla: Néprajzi vonatkozások régi francia vadászkönyvben (Népr. Ért., 1939); Vuia, R.: Vânătoarea şi curse ţărăneşti din Ţara Haţegului şi regiunea Pădurenilor (Carpaţii, XI., Sibiu, 1943).

Farkaskert, farkas és róka fogásához (Farkaslaka, v. Udvarhey m.)


Farkaskert, farkas és róka fogásához (Farkaslaka, v. Udvarhey m.)