kultúra rétegei

a kultúra történeti megközelítése során kialakított fogalom. Azt fejezi ki, hogy egy adott időszakban leírt kultúra különböző időszakokban létrejött elemeket tartalmaz, és történetileg szemlélve ezek az elemek kialakulási korszakokra, rétegekre bonthatók. A kultúra rétegei tehát a kultúra különböző időszakokból származó elemeinek együttesei. Fritz Gräbner felismerte, hogy a kultúra rétegei területileg is kifejeződnek egy → kultúrkörön belül, ahol az újabb rétegek a kultúrkör középpontjában, a régebbiek attól távol vagy terjedés szempontjából előnytelen helyzetű területeken találhatók meg. – Irod. Gräbner, Fr.: Methode der Ethnologie (Heidelberg, 1911); Barabás Jenő: Kartográfiai módszer a néprajzban (Bp., 1963).