leánynéző

a házastársul kiszemelt leány megtekintése még a leánykérés (megkérés) előtt, otthonában, a legény és annak szülei, hozzátartozói által. Főleg akkor volt erre szükség, ha → házasságközvetítés által ismerték meg egymást a fiatalok, és sem a személyek, sem a családok vagyoni és egyéb körülményei nem voltak ismerősek. A leánynéző folyamán a leányt különböző szolgálatok megtételére kérték meg, s ezek teljesítése közben megfigyelve tudtak véleményt alkotni róla. A leánynéző ellenpárja a → háztűznéző. – Irod. Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások (Pest, 1866); Bächtold, M.: Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit (Basel–Strasbourg, 1914); Hoffmann Tamás: A ’Köz-nép’ házasodásának módja Baranyában (Ethn., 1954).