legeltetési bizottság

1950 óta a közös használatban maradt legelők egységes kezelésére a községi tanácsok mellett megalakított gazdasági szervezet. Tagjait a legeltetésben érdekelt gazdaságok, termelőszövetkezetek, a volt legelőbirtokosságok és társulatok delegálták. (→ még: közlegelő)