legényjáró napok, legényeste

a hét meghatározott estéi, amelyeken a helyi szokás szerint megengedett, szívesen látott volt a legények látogatása a leányos házaknál. A legényjáró napok időpontja és gyakorisága a munkával elfoglaltság mértékének, a társadalmi és vallási életnek, valamint hiedelmeknek volt a függvénye. A nem megfelelő időben látogató legényt megszégyenítés érte, többnyire hagymát, fokhagymát csempésztek a zsebébe. (→ még: udvarlás, → hét napjai)Irod. Prückler József: Jászberényi néphit szokások és babonák (Ethn., 1930); Fél Edit: Néprajzi adatok Őrhalomról (Nógrád m.) (Népr. Ért., 1937).