légy teremtése, a

eredetmagyarázó monda. Több típusa ismert. 1.dualisztikus eredetmagyarázó mondák. a) az ördög teremtette; Isten megteremtette a méhet, az ördög utánozni akarta. Ő is teremtett hasonlót, de az ő teremtményei nem gyűjtöttek mézet. Felrúgta a kaptárt, az ő méhei szétszállottak, légy lett belőlük. Változata: ló nagyságú legyet akart teremteni, hogy pusztítsa az embereket, de Isten megakadályozta. b) Szent Péter teremtette. Szent Péter Isten akart lenni legalább fél órára és teremteni akart valamit. Krisztus meghagyta, hogy vegyen fel egy marék port, hintse szét és mondja: Légy! Megtette, a porszemekből lettek a legyek. (BN 779. XII.*) – 2. Noé bárkájában kapta a nevét. A légy is be akart szállni a bárkába. Noé elzavarta, de visszarepült. Megunta a vesződést, rászólt: Hát akkor itt légy! Azóta ez a neve a légynek. Gyakori befejezése: Bár azt mondta volna: Pusztulj el! Akkor nem lenne annyi (BN 775*) (→ vízözönmondák). – 3. Emberi lustaság büntetésére teremtette Isten a tetűvel, bolhával, szúnyoggal együtt. Krisztus és Szent Péter vándorlásuk közben egy lustálkodó embert találnak. Krisztus port hajít rá, az tetűvé válik, mindjárt lett dolga az embernek. Lustálkodó juhászlegénytől kérdezték az utat. Az lábával mutatja. Péter Krisztus felszólítására port hint rá, ellepik a legyek (AaTh, 822, BN 769*). Lusta legény (leány) fekszik a körtefa alatt, várja, hogy a gyümölcs a szájába hulljon. Folytatása, mint az előző típusoknak. Szent Péter (Jézus tanítványai) elment este halászni. Egész éjjel aludt, nem fogott semmit. Jézus a szúnyogot teremtette, hogy ne hagyja aludni. – 4. Öreg leány kívánságára teremtette Isten, hogy neki is legyen elfoglaltsága. – 5. Margit asszony adja a legyeket. Nevenapján minden konyhaajtón beereszt egy kötényre valót. Ezen a napon be kell az ajtókat csukni. – A légyről szóló mondatípusok többé-kevésbé rokonságban állnak egymással. Gyakran kontaminálódnak. Az egész magyar nyelvterületen ismertek. Legnépszerűbb a 2-vel és 3-mal jelzett típus. Azok a szüzsék, melyekben a légy a Légy! felszólítással van kapcsolatban, csak magyar nyelvterületen fordulnak elő. Az emberi lustaságnak kártékony rovarokkal való büntetése egész Európában népszerű mondatéma. (→ még: bögöly teremtése, a) – Irod. Dänhardt, O.: Natursagen (I–II., Leipzig–Berlin, 1907–09); Nagy Ilona: A magyar Noé-történetek nemzetközi kapcsolatai és műfaji kérdései (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1969).