Lehoczky Tivadar (Fucsine, 1830–Munkács, 1915)

ügyvéd, régész, történetíró, folklorista, műfordító. Kassán végezte a jogot; törvényszéki tisztviselő, majd 1856-tól bíró volt Munkácson, 1865-től ugyanitt uradalmi főügyész. Kárpátukrán, majd magyar és szlovák népdalok, közmondások gyűjtésével, fordításával végzett értékes munkát. A munkácsi múz. szervezője volt. – F. m. Magyar orosz népdalok (Sárospatak, 1864); Tót népdalok (társszerzőkkel, Pest, 1866); Magyar orosz nép szokásos közmondásaiból (Bp., 1877); Bereg vármegye monographiája (I–III., Ungvár, 1881–82); Munkács város új monográfiája (Munkács, 1907).