Lőrincz László (Szilvásszentmárton, 1939–)

orientalista, tudományos kutató, a nyelvtudományok kandidátusa (1967). A bp.-i tudományegy.-en történelem–mongol szakos tanári oklevelet szerzett (1962). Főbb kutatási területe a mongol és szibériai török folklór, főleg a hősepika. Tudományos cikkei jelentek meg az Acta Orientaliában. – F.m. A mongol népköltészet (Bp., 1969).