Lőrincz Pál (Karancskeszi, Nógrád m., 1871–?)

faragó, juhász. A 19. sz. végétől az 1930-as évek elejéig működött. A → palóc áttört bútor egyik legeredetibb mestere, aki elhagyva a szokásos katonaábrázolásokat, erdei jelenetekkel díszíti padtámláit. Az ezen témakörben kialakult képsorokat jelentősen gazdagítja, egyrészt környezetének jól megfigyelt és visszaadott alakjaival (pl. dudán játszó pásztor), másrészt mesei és mondai jelenetekkel (a pórul járt madarászok, az erdőben titkon fegyvert gyártó kovács). A bútorok mellett legszívesebben kanalakat, köztük ivócsanakot és kócsos, lakatos díszkanalat, továbbá kanál-, gyufa- és sótartót, furulyát faragott. – Irod. Madarassy László: Művészkedő magyar pásztorok (Bp., 1935); Manga János: Magyar pásztorfaragások (Bp., 19722).

Pad támlájának két részlete (1902, Karancskeszi, Nógrád m.)

Pad támlájának két részlete (1902, Karancskeszi, Nógrád m.)