Lugossy József (Felsőbánya, 1812–Debrecen, 1884)

orientalista, az MTA tagja. A szabadságharcban való részvétele miatt bújdosott. Számos nyelvészeti és bibliográfiai értekezése jelent meg. A germán és román nyelveken kívül a héber, arab, perzsa és a tibeti nyelvet is megtanulta. Az ősmagyarok csillagászati ismereteiről is írt. Fő műve, a Magyar Csillagisme befejezetlenül maradt. Erről a művéről Kandra Kabos és Karl János munkája tájékoztat. – Irod. Kandra Kabos: Magyar mythologia (Eger, 1897); Karl János: Adatok L. J. természettudományos működéséről (Debreceni Szle, 1937).