malombíró

a tanács vagy az elöljáróság részéről felügyelt a malmokra; kijelölte a malom helyét, intézkedett az őrletés sorrendjét illetően, továbbá az őrlés minőségét, a gabonavám mennyiségét és kivitelének módját szokásjogban meghatározó szabályok megsértése esetén meggátolta a visszaéléseket. Némely helyen bíráskodott a molnár és az őröltetők között felmerült vitákban. (→ még: bíró)