Megétetett János

klasszikus → ballada. Egész Európában ismert a megmérgezett legényről és testamentumáról szóló ballada, de nálunk csak egyetlen erdélyi változatban maradt fenn. Szüzséje: a hős hazajőve ágyat bont, anyja kérdi, mi baja? Ángya megmérgezte. Végrendelkezik: testvéreire hagyja vagyonát, ángyára az örök kárhozatot, anyjának csak a búbánatot. Az angol, német változatok szerint a legényt szeretője, anyósa, vagy mostohája mérgezi meg étellel. Gilchrist szerint ez a téma az 1232-ben megölt III. Randal chesteri gróf történetéig nyúlik vissza (Journal of the Folk Song Society, III., 10. sz.). A különböző szövegekben a megétetésen kívül a testamentum és az anya búcsúja is közös sajátosság. Ez választja el az egyéb mérgezésről szóló balladáktól, mint pl. a szlovák, román és cigány folklórban ismert balladától, amelyben a leány szeretője biztatására megéteti bátyját, végül mégis elhagyja, mert attól tart, hogy a testvér után ő is hasonlóképp végzi életét. A Megétetett János balladához hasonlóan strófaismétlő szerkezetűek az angol, német, olasz balladák is. (→ még: strófaismétlő ballada) – Irod. Leader, N.: Hungarian Classical Ballads (Cambridge, 1967).