Molnár Balázs (Komádi, 1915–)

néprajzkutató. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, ahol doktorátust szerzett (1941). A bp.-i egy. Néprajzi Intézetében (1939–41), majd a közgazdasági egy. földrajzi tanszékén dolgozott (1942–49). A bp.-i Néprajzi Múz. néprajzos muzeológusa (1941–42 és 1950–75). A település, építkezés, gazdálkodás, agráretnográfia témakörben fejti ki munkásságát és jelenteti meg cikkeit a szakfolyóiratokban.