mondakör

a mondák, főleg a → hősmondák és a → történeti mondák gyakran ciklusokat alkotnak; e ciklusokat a bennük szereplő hősök személye vagy tárgykörük köti össze. Így beszélhetünk a krónikákban fennmaradt adatok nyomán hun–magyar mondakörről, a → vándorlások, → honfoglalás mondaköréről, → kalandozások mondaköréről, a → tatár mondakörről. Az újabb kori népmondákban is találunk mondaköröket (→ Hunyadiak mondaköre, → török mondakör, → kuruc mondák, → szabadságharc).