nádalás

az elkopott ekevas, csoroszlya, fogasborona vasfoga vagy más vaseszköz pótlása és megacéloztatása. Rendszerint a kovácsmester végzi úgy, hogy az elkopott vasrészhez toldást forraszt.