nádvágó

a nád learatására, ill. kukoricaszárvágásra, vesszőszedésre, ágvágásra is szolgáló, ívelt pengéjű, kaszaszerű vágóeszköz. Egyéb elnevezései: gyalázka, kasza, kaszur, bicske. Ritkán csapó, leginkább rántó mozdulattal vágnak vele. Használója bal kézzel nyalábolja a nádat, jobb kézzel sújt a tövére. – A 20. sz.-ban Mo.-on a nádvágónak ismert eszközök legjellegzetesebb csoportjai igen nagy múltra tekintenek vissza. A nyélbe szúrtan felerősített pengéjű, kaszaszerű vágóeszközök története formai kritériumok alapján a kőkorszakban kezdődött. A pengeköpűs felerősítésű nádvágók (a penge nyélre hajlítása köpűszerűen megoldott) legkorábbi változatai pedig a bronzkor utolsó szakaszához datálhatók. A recens magyar anyagban a nyélbe szúrt felerősítésű darabok országszerte, a pengeköpűsek az Alföldön, a köpűsek valószínűleg keltai-római hagyományhoz kapcsolódóan a Dunántúlon és a Duna mentén találhatók meg. A nádvágók előzményei mint egyszerű vágóeszközök a történelem folyamán nagy szívóssággal tovább éltek, de a szükségleteknek megfelelően differenciálódva egész sor különböző rendeltetésű vágóeszköz is kialakult belőlük. Rokonsági körükből kerültek ki többek közt a sarlószerű eszközök és a rövid → kaszák is. – A nádvágáshoz használt eszközök alkalmazása a recens kultúrában széles körű: kukoricaszár levágása, vesszőszedés, ágvágás, bozótvágás is lehet. A múlt században a kaszás aratás elterjedése nyomán változás történt a nádvágók anyagában és formájában. A tömör, kovácsoltvasból készült pengéket kezdték felváltani az elhasznált kaszadarabokból kialakított pengék, de az új szerszámok nagy része is megőrizte a felerősítés módjában a régi, több ezer éves formákat. – A kaszaszerű nádvágókon kívül nádvágásra más formájú, kaszasarlóhoz hasonlító vágószerszámot is használnak. Nagyobb nádasok learatását speciális eszközzel, tolókaszával vagy nádtolóval végzik. Ez két kar közé erősített lapos penge, melyet az arató a jégen maga előtt tol és elmetszi vele a nád tövét. – Irod. Boross Marietta: Az Országos Néprajzi Múzeum nádvágó gyűjteménye (Népr. Ért., 1954); Takács Lajos: Kaszaszerű vágóeszközeink történetéhez (I–II., Népr. Ért., 1968–1969).

Nádvágás tolókaszával a Balatonon (1970-es évek)

Nádvágás tolókaszával a Balatonon (1970-es évek)

Nádvágó (Átány, Heves m.)

Nádvágó (Átány, Heves m.)

Nádvágó (Átány, Heves m.)

Nádvágó (Átány, Heves m.)

Tolókasza (Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar m.)

Tolókasza (Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar m.)