Nagy Dezső (Bp., 1920–)

a Magy. Munkásmozgalmi Múz. muzeológusa (1966–). Tanulmányait a bp.-i ELTE-en végezte (1952), bölcsészdoktori vizsgát tett 1972-ben. A bp.-i Néprajzi Múz. gyakornoka (1951–), majd a Szegedi Móra Ferenc Múz. (1952–), a Ceglédi Kossuth Múz. (1956–), a bp.-i Történeti Múz. munkatársa (1961–). A munkásság néprajzi hagyományaival foglalkozik. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Kékfestés és kékfestőminták (Cegléd, 1958); A magyar munkásdal és munkásfolklór szakirodalma (Bp., 1962; németül: Bp., 1965); A magyar munkáshagyományok kutatása (Bp., 1975); Ajánló bibliográfia a magyar munkáshagyományok kutatásához (Bp., 1977).