Nagy Gyula (Orosháza, 1911–)

etnográfus. Tanulmányait a kiskunfélegyházi állami tanítóképzőben végezte (1932). Népiskolai tanító (1934–). 1945-ben egy iskolai gyűjteményből megszervezte az orosházi múz.-ot. Muzeológus, az Orosházi Szántó Kovács Múz. ig.-ja (1945–76). Szűkebb szakterülete a népi gazdálkodás témaköre. Cikkei jelentek meg magyar és német szakfolyóiratokban. Szerkesztette az Orosháza története és néprajza c. monográfiát. – F. m. Hagyományos földművelés a Vásárhelyi-pusztán (Bp., 1968); Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán (Békéscsaba, 1975).