Nagy Ilona (Nagyfödémes, 1944–)

néprajzkutató. Tanulmányait a bp.-i ELTE-en végezte (1968). Az MTA Néprajzi Kutatócsoport munkatársa (1968–). Mondák, főleg eredetmondák műfaji kérdéseivel, nemzetközi kapcsolataival foglalkozik. Tanulmányai a hazai szakfolyóiratokban jelennek meg.