Nagy Ödön (Sajóudvarhely, 1914–)

néprajzkutató ref. lelkész. A kolozsvári tudományegy.-en és a teológián végezte tanulmányait. 1937–38-ban Györffy István hallgatója volt Bp.-en. Az Erdélyi Fiatalok köréhez tartozott. Kutatási területe a népi gazdálkodás és a népszokások. – F. m. Téli néphagyományaink (Makkai Endrével, Kolozsvár, 1939); Tavaszi néphagyományaink (Kolozsvár, 1940).