Nagy Czirok László (Kiskunhalas, 1883–Kiskunhalas, 1970)

etnográfus. Nyugdíjazásáig (1949) különböző vidéki városokban és községekben köztisztviselőként működött. 1951–54 között a kiskunhalasi Torma János Múz. vezetője, később belső munkatársa. Kora ifjúságától foglalkozott szülővárosa és annak környéke, a Kiskunság népéletével. Kutatómunkája rendkívül szerteágazó volt. Hatalmas kéziratos gyűjteményét a kiskunhalasi múz. és a bp.-i Néprajzi Múz. Etnológiai Adattára őrzi. – F. m. Régi népdalok Kiskunhalasról (Vargyas Lajossal, Bp., 1952); Pásztorélet a Kiskunságon (Bp., 1959); Száraz- és szélmolnárok élete (Bp., 1962); Budártüzek mellett. Kiskunsági anekdoták és alakok (Bp., 1963); Betyárélet a Kiskunságon (Bp., 1965). – Irod. Vorák József: Emlékezés N. Cz. L.-ra (Cumania, 1974).