nagytelek

ritkán alkalmazott kifejezés; egy magyar holdnál nagyobb belsőség. Eredete Mária Terézia Urbariumának abból az elvéből származott, hogy a belső telek 1 magyar → holdnyi területű (két pozsonyi mérő alá való vetésterületnyi) legyen. Ha ennél kisebb volt, azt pótolni kellett a külsőség (külső telek) kijelölésekor. Ha két pozsonyi → mérőre valónál nagyobb volt a beltelek (belső telek), ezt le kellett számítani a külsőségben. Kivéve, ha nem több, mint egy negyed pozsonyi mérővel volt nagyobb a két pozsonyi mérőnyi belteleknél. Ezt a csekélységet nem kellett tekintetbe venni. Így alakult ki a nagytelek. – Irod. Banner János: A békési magyarság népi építkezése (Népr. Ért., 1911).