nemek szerinti tagozódás

a két nem, a férfiak és a nők kapcsolatainak meghatározott rendszere. Alapvető formáit és az ezeket átható tartalmakat közvetlenül megismerhetjük a családon belüli munkamegosztás történeti típusaiból, a → korcsoportok elrendeződéséből, a férfi és a nő emberi-társadalmi értékére vonatkozó köznapi ideológiákból. A nemek szerinti tagozódás valóságos rendszerének tanulmányozásakor elsősorban a férfi és a nő emberi (a családban és a közösségben betöltött) funkcióinak feltárásából kell kiindulni. A nemek szerinti tagozódásnak a magyar parasztságra jellemző, történeti és táji változataiban is pontos rendszerét nem ismerjük még, de a női és férfimunka határozott megkülönböztetése, a családnak a férfi családfő elvi, hatalmi és a feleség alárendelt, de tevőleges irányítása alatt bontakozó élete, a férfi és női korcsoportok szétválasztása, a férfiaknak a nőkénél szélesebb közösségi közéleti tevékenysége, a nők közösségi kapcsolatainak a férfiakéhoz rendelése-viszonyítása stb. révén a rendszer lényege szerint patriarchális, férficentrikus. Mindez bonyolult árnyalatokban hatja át a mindennapi élet valamennyi területét, beleértve a társadalmi érintkezés szokásait, a viselkedés, az illem apró előírásait, normáit, de ugyanilyen értelemben tükröződik az → öröklés mindenkori gyakorlatában, s áttételesen megjelenik pl. a születendő gyermek nemére, jellemére vonatkozó várakozásokban is (születésszabályozás). Ezt a gyakorlatot a jog, a közigazgatás, a vallás szinte napjainkig támogatták és erősítették, bár a nemek szerinti tagozódás hagyományosnak feltételezett rendszerén a paraszti életforma forradalmi változásainak nyomaként a múlt századtól kezdődően számos rés támadt, napjainkban pedig maga is forradalmian átrendeződőben van.