nemesi közbirtokosság (lat. compossesoratus)

a földesúri birtok és tulajdonjog fennállása idején az osztatlan közös tulajdonban levő (úrbéres telkek, jobbágyszolgáltatások, erdő, rét, legelő, regale-jog) haszonvételek felosztására alakult társulás. A nemesi közbirtokosság általában az érdekeltek közös megegyezése révén jött létre; a megegyezés részletesen szabályozta az egyes tagok részesedésének arányát és a nemesi közbirtokosság igazgatásának módját. (→ még: hadnagy, → kisnemes)