nemzetek teremtése

dualisztikus eredetmagyarázó monda (→ ember teremtése). Isten megteremtette az embert és az ördög (Szent Péter) utánozni akarta. Ő is megalkotott agyagból egy emberformát. Amikor fúróval a „lyukakat” fúrta bele, a fúró hangját utánzó nevet (népnév) adott neki. Krisztus és Szent Péter is teremtenek rendszerint valamilyen tárgyból, növényből (pl. kóró) népeket földi vándorlásuk alkalmával. – Ezeknek a tréfás mondáknak jó része becsmérlő. Rendszerint szomszéd népeinkről szólnak. Náluk hasonló történetek élnek a magyarokról és más szomszédaikról. Leggyakrabban a vegyes nemzetiségű területeken és az etnikai határok mentén mesélik egymás kigúnyolására. – Irod. Kálmány Lajos: Világunk alakulásai néphagyományainkban (Szeged, 1893); Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok (II., Pécs, 1940).