Nemzetiségi Ismertető Könyvtár

a történeti Mo. nemzetiségeinek történetét és néprajzát magyar nyelven tudományos igénnyel ismertető, de elsősorban a műveltebb nagyközönségnek készült könyvsorozat. Kötetei változó színvonalúak. Néprajzi eredményeik nagyobbrészt eredeti gyűjtéseken alapulnak és ezért forrásértékűek is. A Nemzetiségi Ismertető Könyvtár alább felsorolt kötetei 1913-ban Bp.-en láttak napvilágot Szabó Oreszt szerkesztésében. Szabó Oreszt: A magyar oroszokról (Rutének); Czirbusz Géza: A dél-magyarországi németek; Nitsch Mátyás: A dunántúli németség; Bruckner Győző: A szepesi szász nép; Neugeboren Emil: Az erdélyi szászok; Pechány Adolf: A tótokról; Juga Velemir: A magyar szent korona országaiban élő szerbek; Moldován Gergely: A magyarországi románok; Czirbusz Géza: A temes- és torontálmegyei bolgárok. A krassószörényi krassovánok.

A Nemzetiségi Ismertető Könyvtár c. sorozat egyik kiadványának címlapja

A Nemzetiségi Ismertető Könyvtár c. sorozat egyik kiadványának címlapja