Nép és Nyelv

a kolozsvári Ferenc József Tudományegy. magyar nyelvészeti és finnugor összehasonlító nyelvészeti tanszékeinek kiadásában megjelenő folyóirat (Kolozsvár, 1941–1943). Kezdetben „A szegedi Alföld-kutató és a kolozsvári néprajz- és nyelvészetkedvelők közérdekű havi folyóirata” címmel látott napvilágot. Szerkesztette Mészöly Gedeon. Néprajzi cikkeket (főleg alföldi és erdélyi vonatkozásúakat) közölt.

A Nép és Nyelv c. folyóirat első számának címlapja

A Nép és Nyelv c. folyóirat első számának címlapja