népességvándorlás

a lakosság nagyobb tömegeinek évekig tartó, lassú, folyamatos vagy lendületesen gyors áttelepedése egyik vidékről a másikra. Előidézheti háborús pusztítás, idegen megszállás, túlnépesedés. Kiválthatják rosszra fordult természeti adottságok. Serkenthetik az új lakóhelyül kínálkozó vidék kecsegtető gazdasági viszonyai. A magyar történelemből több példa hozható fel nagyfokú népességvándorlásra. Legjelentősebb volt a török megszállás előli Felföldre költözés, valamint a 18. sz.-i Alföldre irányuló levándorlás. – Irod. Petróczi Sándor: Pest megye újjátelepülése (1711–1760). (Pest megye múltjából, Bp., 1965).