népi műemlék

olyan ingatlan objektum, amely a parasztság, ill. azonos vagy hasonló életmódú és hagyományos kultúrájú társadalmi csoportok néprajzi, történeti, művészeti, gazdasági, társadalmi fejlődése szempontjából jelentős. A népi műemlék mint tudományos és kulturális érték, jogszabályokban meghatározott módon védelem alatt áll. A népi műemlékvédelem megszervezését az 1949. évi 13. sz. törvényrendelet, ill. az azt módosító, továbbfejlesztő további jogszabályok tették lehetővé. A népi műemlék fogalomkörével kapcsolatos elvi, gyakorlati problémák kidolgozásában Vargha László szakirodalmi, az építési igazgatóságon belül Tóth János tevékenysége volt alapvető. (→ még: szabadtéri néprajzi múzeum)