népi társadalom

azoknak a társadalmi viszonyoknak az összessége, amelyek a nép fogalmával jelölt társadalmi osztályok és rétegek tagjait összefűzik osztálytársadalmak függőségi viszonyai közepette. Minthogy a nép fogalom tartalma történelmileg változó, így azoknak a viszonyoknak a köre és jellege is változó, amelyet a népi társadalom fogalom tükröz. (→ még: falusi társadalom, → paraszttársadalom)Irod. Fél Edit: A magyar népi társadalom életének kutatása (Bp., 1948); Strobach, Hermann: A marxista népfogalom és annak jelentősége a néprajzkutatás tárgyának meghatározásában (Ethn., 1969).