néplélektan

Wilhelm von Humboldtól származó elnevezés (Völkerpsychologie), számára a nyelvet mint a néplélek megnyilvánulását tanulmányozó stúdiumot jelentette. A német etnológiában kialakított kutatási terület, amely a népek eltérő pszichikai sajátságait tanulmányozza, középpontjában a kultúra és a személyiség kapcsolatának vizsgálata áll. A néplélektan egyik ágát alkotta az 1930-as években a német etnológiában kialakított teória, amely megkísérelte a népek körében megfigyelhető pszichikai eltéréseket öröklött biopszichikai tényezőkre visszavezetni, s ezáltal elméleti támogatást nyújtott a fasiszta ideológiának. A néplélektannak ezt a felfogását a nemzetközi tudományos közvélemény elutasította, tudománytalannak minősítette. (→ még: kulturális pszichológia) – Irod. Mühlmann, Wilhelm: Methodik der Völkerkunde (Stuttgart, 1938); The Race question in Modern Science (UNESCO, New York, 1961).