Keleti Károly (Pozsony, 1833–Bp., 1892)

statisztikus, az MTA tagja. Tanulmányait Budán kezdte. Részt vett a szabadságharcban. 1849 után kistisztviselői állásokat töltött be. 1865-től Eötvös József Politikai Hetilapjának szerk.-je, gazdasági statisztikai tanulmányokat készített. 1867 után a földművelési, ipari és kereskedelmi tárcáknál a statisztikai osztály vezetője volt. 1871-ben fő szervezőként az Orsz. Statisztikai Hivatal ig.-ja lett, ezt a tisztét haláláig ellátta. A statisztikai tudomány nemzetközi tekintélyű kiváló művelője, a korszerű népszámlálások tervezője, megindítója. Úttörő szerepe volt az iparstatisztika bevezetésében. Számos munkája közvetlen néprajzi jelentőségű és forrásértékű. – F. m. A magyar mezőgazdaság (Pest, 1867); Hazánk és népe (Pest, 1871); Magyarország szőlészeti statisztikája 1860–1873 (franciául is, Bp., 1875); Visszapillantás közgazdaságunk egy negyedszázadára (Bp., 1876); Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai 1878-ban (Bp., 1879); A nemzetiségi viszonyok Magyarországon (Bp., 1881); Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai 1885-ben (Bp., 1886); Magyarország élelmezési statisztikája phisiológiai alapon (Bp., 1887). – Irod. Bene László–Láng Imre: K. K. (Statisztikai Szle, 1954).

Keleti Károly

Keleti Károly