keresztszínes ház

olyan → nyújtott, soros alaprajzú ház, amelynek végéhez egy épülettel egy fedélszék alá, az épület hossztengelyére merőlegesen épített szín, pajta csatlakozik mintegy keresztszárnyat alkotva. A keresztszárny gyakran csak egy, másfél, két méterre áll ki az udvari homlokzatból. Ilyen esetben a kiugró épületszárny kapuzata az udvari homlokzat síkjával párhuzamos, oldalt az ereszaljára csak kis, személyi közlekedés célját szolgáló ajtó nyílik. Nem ritka azonban az sem, hogy a szín, pajta 5–10 méterre áll ki az udvari, homlokzati falból, sőt az udvart keresztben szinte teljesen lezárhatja. Ilyen esetekben a szín, pajta hosszanti oldalára kerül a kapu, merőlegesen az épület főtengelyére. Sokszor a keresztszínekre azonban nem építenek kapuzatot. Mindegyik típusnál úgy alakítják ki a színeket, hogy azokba rakott szekérrel is beállhassanak. A keresztszínes ház kialakításával a paraszti lakóház épületegyüttesének takarmánytároló kapacitását igyekeztek növelni. A keresztszínes ház típusainak szép példáit a kutatás Ny-Mo.-on és a Kisalföldön rögzítette.